Analizy przedsięwzięć inwestycyjnych przygotowywanych przez jednostki samorządowe, spółki komunalne i inne podmioty publiczne

Naszym Klientom oferujemy między innymi:

 • ocenę wieloletnich programów inwestycyjnych pod kątem doboru źródeł finansowania projektów
 • doradztwo w zakresie wyboru formuły organizacyjno-prawnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
 • opracowywanie analiz rentowności projektów inwestycyjnych
 • doradztwo w zakresie montażu finansowego, z uwzględnieniem alternatywnych źródeł finansowania (np. Project Finance, partnerstwo publiczno-prywatne, środki pomocowe)
 • opracowywanie studiów wykonalności i biznesplanów

Do grona naszych zadowolonych Klientów należą:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 •  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Urząd Miasta Poznań
 • Urząd Miasta Piła
 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne

Kontakt

Maciej Przybysz – Wiceprezes Zarządu
maciej.przybysz@dga.pl
tel. 601 808 826

powrót