Inżynier kontraktu

W ramach usługi dotyczącej pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, naszym Klientom oferujemy między innymi:

 • kierowanie zespołem nadzoru inwestorskiego,
 • reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą robót budowlanych,
 • weryfikację ubezpieczeń i gwarancji przedkładanych przez Wykonawców,
 • kontrolowanie postępu realizacji robót,
 • egzekwowanie i odbieranie od Wykonawcy dokumentacji, robót i materiałów,
 • potwierdzanie ilości faktycznie wykonanych robót, sprawdzenie faktur Wykonawcy robót i wystawianie protokołów odbioru,
 • weryfikację propozycji Wykonawców robót odnośnie zmian w zakresie wykonywanych robót,
 • stałe konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiającego,
 • w zakresie zarządzania i rozliczania projektem – przekazywanie informacji o projekcie i składanie sprawozdań, wniosków o płatność oraz dokumentów dotyczących aktualizacji umowy i harmonogramów rzeczowo-finansowych.

Do grona naszych zadowolonych Klientów należą:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Archidiecezja Poznańska
 • Diecezja Kaliska
 • Starostwo Powiatowe w Kępnie

Kontakt

tel. 601 827 632 

 

powrót