Partnerstwo publiczno-prywatne

W zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego naszym Klientom oferujemy między innymi:

 • oceny celowości realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • analizy finansowe, ekonomiczne, oraz analizy potencjalnych ryzyk
 • doradztwo w zakresie doboru formuły prawnej partnerstwa publiczno-prywatnego
 • doradztwo w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania wyłaniającego partnera prywatnego
 • opracowywanie projektów umów ppp
 • szkolenia z zakresu planowania, przygotowania i wdrażania przedsięwzięć realizowanych we współudziale z podmiotami prywatnymi 

Do grona naszych zadowolonych Klientów należą:

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
 • Urząd Miasta Poznań
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Kontakt

Katarzyna Plewa – Ekspert
katarzyna.plewa@dga.pl
tel. 601 535 219 

 

powrót