Pomoc publiczna

W zakresie tematyki związanej z pomocą publiczną, naszym Klientom oferujemy między innymi:

 • ocenę występowania pomocy publicznej w danym programie lub projekcie
 • ocenę dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej oraz dobór podstaw prawnych do jej udzielania
 • optymalizację programów i projektów pod kątem eliminowania zagrożeń związanych z występowaniem pomocy publicznej
 • prowadzenie analiz ekonomicznych związanych z występowaniem pomocy publicznej, w tym „testów prywatnego inwestora” i „testów prywatnego wierzyciela”
 • przygotowywanie analiz finansowych oraz projektów umów związanych z udzielaniem pomocy publicznej w formule rekompensaty za świadczenie usług publicznych
 • opracowywanie programów restrukturyzacji niezbędnych do uzyskania pomocy publicznej na restrukturyzację
 • opracowywanie programów pomocowych oraz wniosków o udzielenie pomocy indywidualnej
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej
 • asystę w kontaktach z UOKiK oraz z Komisją Europejską w procesie notyfikacji

Do grona naszych zadowolonych Klientów należą:

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Urząd Miasta Poznań
 • Urząd Miasta Katowice
 • Urząd Miasta Elbląg
 • Urząd Miasta Bełchatów
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 • Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku

Kontakt

Mirosław Marek – Prezes Zarządu
mirosław.marek@dga.pl
tel. 696 476 800 

 

powrót