Pozyskiwanie środków pomocowych na projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe

W ramach usługi związanej z pozyskiwaniem środków pomocowych na projekty inwestycyjne i badawczo - rozwojowe, naszym Klientom oferujemy między innymi:

 • poszukiwanie możliwości dofinansowania ze środków unijnych (w tym bezpośrednio w Komisji Europejskiej), krajowych i innych źródeł pomocowych
 • kompleksowe przygotowywanie i optymalizację projektów pod kątem pozyskania dofinansowania
 • opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną
 • przygotowanie i weryfikację studiów wykonalności i biznesplanów
 • przygotowanie i weryfikację ocen oddziaływania na środowisko
 • pomoc w zakresie negocjowania umów o dofinansowanie

Do grona naszych zadowolonych Klientów należą:

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 • Urząd Miasta Torunia
 • Urząd Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Sosnowiec
 • Rafineria Nafty Jedlicze S.A.
 • Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” Sp. z o.o.
 • Biofarm Sp. z o.o.
 • Curtis Health Caps Sp. z o.o.
 • Talex S.A.
 • Bestland Sp. z o.o.
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie
 • Archidiecezja Poznańska
 • Diecezja Kaliska
 • Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

Kontakt

Maciej Przybysz – Wiceprezes Zarządu
maciej.przybysz@dga.pl
tel. 601 808 826 

 

powrót