Referencje

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 • Urząd Miasta Torunia 
 • Urząd Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Sosnowiec
 • Rafineria Nafty Jedlicze S.A.
 • Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” Sp. z o.o.
 • Biofarm Sp. z o.o.
 • Curtis Health Caps Sp. z o.o.
 • Talex S.A.
 • Bestland Sp. z o.o.
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie
 • Archidiecezja Poznańska
 • Diecezja Kaliska
 • Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego 
 • LfC Sp. z o.o.
 • Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
 • Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
 • Teatr „Kamienica” w Warszawie
 • Starostwo Powiatowe w Kępnie
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Urząd Miasta Poznań
 • Urząd Miasta Katowice
 • Urząd Miasta Elbląg
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 • Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Urząd Miasta Pniewy
 • Archidiecezja Poznańska
 • Gmina Przygodzice  
 • Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim 
 • Urząd Miasta Piła
 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Urząd Miasta Leszno
 • Urząd Miasta Włocławek
 • Urząd Miasta Bełchatów
 • Urząd Miasta Puławy
 • Urząd Miasta Wałbrzych
 • Europejski Fundusz Inwestycyjny
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Lubelska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości