Wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu programów operacyjnych

Naszym Klientom oferujemy między innymi:

  • opracowywanie i weryfikację procedur wdrażania programów operacyjnych, priorytetów i działań
  • opracowywanie i weryfikację kryteriów wyboru projektów
  • opracowywanie projektów wytycznych wydawanych przez Instytucje Zarządzające
  • doraźne analizy i ekspertyzy dotyczące różnych aspektów wdrażania programów operacyjnych
  • doradztwo w przygotowaniu instytucji do audytów zewnętrznych
  • prowadzenie kontroli i audytów projektów

Do grona naszych zadowolonych Klientów należą:

  • Europejski Fundusz Inwestycyjny
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  • Lubelska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kontakt

Piotr Gręziak – Senior Expert
piotr.greziak@dga.pl
tel. 696 476 818 

 

powrót