Zamówienia publiczne

W zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi, naszym Klientom oferujemy między innymi:

 • opracowywanie procedur i regulaminów udzielania zamówień publicznych
 • doradztwo przy wyborze właściwego trybu przetargowego
 • doradztwo przy udzielaniu zamówień publicznych, w tym także tych współfinansowanych ze środków UE
 • audyty wewnętrzne w zakresie prawidłowości zlecania zamówień publicznych w ramach projektówwspółfinansowanych ze środków UE
 • analizy i ekspertyzy z zakresu zamówień publicznych
 • szkolenia z zakresu szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji unijnych

Do grona naszych zadowolonych Klientów należą:

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Starostwo Powiatowe w Kępnie
 • Urząd Miasta Pniewy
 • Archidiecezja Poznańska
 • Gmina Przygodzice

Kontakt

Katarzyna Plewa – Ekspert
katarzyna.plewa@dga.pl
tel. 601 535 219 

 

powrót