Aktualności

Realizacja projektu pt. "Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim".

2017-06-19

Serdecznie informujemy, że w dniu 19 czerwca 2017r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który działa jako Instutucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnm na lata 2014-2020, podpisał umowę na realizację projektu pt. "Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim".  Czytaj dalej...

Prezes DGA S.A. Andrzej Głowacki w składzie Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

2017-06-13

Konwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu tworzą znamienici przedstawiciele biznesu i administracji publicznej. Głównym zadaniem tego organiiu jest doradztwo Rektorowi i Senatowi UEP w budowaniu strategii rozwoju Uczelni. 

Zadaniem Konwentu UEP będzie wspieranie Uczelni w realizacji przedsięwzięć rozwojowych, promowanie UEP w kraju i za granicą oraz zgłaszanie wniosków i wyrażanie opinii związanych m.in z programami dydaktycznymi Uniwersytetu. Członkowie konwentu UEP podejmować będą również inicjatywy służące nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy Uczelni z podmiotami gospodarczymi, organami władzy państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych. Konwent UEP pozwoli również na rozwój programu studenckich praktyk, ułatwiających start zawodowy. Wspólnie z członkami Konwentu tworzone będą nowe rozwiązania promujące zatrudnienie absolwentów UEP. 

Pełny skład Konwentu UEP na lata 2017-2020 dostępny jest tutaj...

Zarządca ratuje firmę przed upadłością 

2017-06-09

1 czerwca DGA S.A. zawarła umowę pożyczki z DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Pieniądze są przeznaczone na ratowanie Mennicy Metale -Szlachetne w Radzyminie - Spółki w której DGA CSF pełni czynności zarządcy w postępowaniu sanacyjnym. To wyjątkowy przypadek, kiedy Zarządca ryzykuje własne pieniądze w celu sfinansowania trudnego momentu w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Zachęcamy do lektury artykułu opublikowanego na łamach Plusu Biznesu.
więcej...

DGA S.A. i H. Cegielski-Poznań S.A. zapraszają startupy do współpracy

2017-06-07

Ruszył kolejny nabór projektów do Akceleratora Innowacji Przemysłowych IndustryLab – programu realizowanego przez DGA S.A. razem ze spółką H.Cegielski-Poznań S.A. To szansa dla startupów i innowatorów przemysłowych, aby wziąć udział w 6-miesięcznym programie akceleracyjnym. Nabór zgłoszeń do programu potrwa do 7 lipca br.

więcej...

DGA S.A. WSPIERA FINANSOWO RESTRUKTURYZOWANE PRZEDSIĘBIORSTWO

2017-06-05

Zarząd DGA S.A. w ślad za raportem bieżącym nr 9 informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 r. zawarł umowę pożyczki pieniężnej z DGA Centrum Sanacji Firm S.A., która wykonuje czynności Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Spółki Mennica Metale – Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie

Czytaj dalej...

Zapraszamy do udziału w Konferencji "Restrukturyzacja naprawcza - wyzwanie dla Doradców"

2017-06-02
Zapraszamy do udziału w Konferencji "Restrukturyzacja naprawcza - wyzwanie dla Doradców", która odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r.
 
Celem konferencji jest praktyczne spojrzenie na biznes restrukturyzacyjny, prezentacja najnowszych i skutecznych rozwiązań, dyskusja nad wybranymi narzędziami restrukturyzacyjnymi. Spotkanie służy również promocji działań restrukturyzacyjnych i edukacji przedsiębiorców co do możliwości i warunków ich wykorzystania.
 
Szerokie grono prelegentów – praktyków i twórców Prawa restrukturyzacyjnego a w nim licencjonowany doradca restrukturyzacyjny Andrzej Głowacki  - omówi biznesowe i prawne aspekty doradztwa restrukturyzacyjnego. 
 
Więcej informacji na temat konferencji oraz szczegółowy program znajduje się na stronie: www.akademiarestrukturyzacji.pl

DGA S.A. wspólnie z WARP Sp. z o.o. Akceleratorem Obligacji Społecznych w obszarze RYNEK PRACY

2017-05-15

Spółka DGA S.A. (pełniąc funkcję Lidera Partnerstwa) podpisała umowę o dofinansowanie innowacyjnego projektu pt. „Mechanizm zastosowania obligacji społecznych w obszarze RYNEK PRACY”, której stroną jest Ministerstwo Rozwoju i Finansów.   

Czytaj dalej...

Zapraszamy na IV Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego

2017-04-24

Szanowni Państwo, 

     To ostatnie chwile alby zapisać się na IV Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego - 27 - 28 kwietnia 2017r. Tematy sesji są naprawdę ciekawe:

  • Postępowanie sanacyjne w praktyce
  • Pre - pack
  • Odpowiedzialność karna w prawie insolwencyjnym.

 

Serdecznie zapraszamy, warto być.  
kongresy.allerhand.pl/kongres/

Rusza kolejny projekt DGA – tym razem typu outplacement w Wielkopolsce

2017-03-16

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Praca na nowo – program outplacementowy w Wielkopolsce”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego, który pełni rolę Lidera. DGA S.A. występuje w roli Partnera. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 22 lutego 2017 r.

więcej

Andrzej Głowacki, dziekan Klubu Partnera UEP, szefem jury międzynarodowego konkursu 3MT na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

2017-03-06

Three Minute Thesis® to ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej, stworzony przez The University of Queensland (Australia). W ramach konkursu Three Minute Thesis doktoranci mają trzy minuty, aby wygłosić ciekawą prezentację na temat prowadzonej pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa. 3MT® nie ma na celu trywializacji badań naukowych lub ich nadmiernego uproszczenia, ale stawia doktorantom wyzwanie, aby przedstawić swoje idee oraz odkrycia naukowe w sposób zwięzły i zrozumiały dla szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców.

Czytaj dalej...

STARTUPY NA START

 
2017-02-03

Rusza pierwszy nabór wniosków w ramach programu akceleracyjnego INDUSTRYLAB, którego koordynatorem jest DGA S.A. Na zgłoszenia innowacji przemysłowych, produktów i usług dla H.Cegielski-Poznań S.A. czekamy do 3.marca 2017 roku. Każdy z zakwalifikowanych do programu startupów otrzyma opiekę mentorską ze strony specjalistów z Cegielskiego, wsparcie merytoryczne oraz dofinansowanie w kwocie do 200.000 zł.

więcej

Zakłady HCP Poznań i spółka DGA rozpoczynają współpracę z młodymi przedsiębiorcami

2017-01-02

Zakłady Hipolita Cegielskiego otwierają nowy rozdział w swojej historii. Po tym jak otrzymały ponad 50 milionów złotych z Ministerstwa Skarbu Państwa na restrukturyzację, przyszedł czas na kolejne zmiany. W zeszłym tygodniu przedstawiciele zarządu Hipolita Cegielskiego oraz spółki DGA - doradcy prywatyzacyjnego Cegielskiego - podpisali umowę o współpracy. Jednocześnie udało się konsorcjum uzyskać dofinansowanie dla wspólnego projektu - „Industrylab”, który ma być wsparciem dla początkujących, innowacyjnych firm. Wartość projektu to ponad 5,5 miliona złotych. - czytamt w Głosie Wielkopolskim. Czytaj dalej...

UWAGA! PLAN SZKOLEŃ ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniach: "ABC przedsiębiorczości". W załączeniu przedstawiamy plan szkoleń z podziałem na grupy oraz składy grup szkoleniowych (według numerów Państwa zgłoszeń).

Lista rankingowa po II etapie rekrutacji do  w projekcie "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce"

2016-12-16

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji. Kolejność na liście ustalona została wg. malejącej liczby punktów otrzymanych łącznie na I i II etapie rekrutacji w projekcie "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce".

więcej

Brakuje pracowników? Jest na to recepta

2016-12-09

Brak dobrze wykształconej siły roboczej to jedno z największych zagrożeń dla przyszłości polskiej gospodarki. Fakt ten jest szczególnie widoczny w Wielkopolsce. Dlatego uczelnie powinny uczyć podstaw i kompetencji miękkich – uważa Paweł Drapikowski, dyrektor Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska. Zdaniem prezesa DGA Andrzeja Głowackiego kluczem jest podniesienie efektywności pracy oraz dopasowanie struktury kierunków wyższych. Z kolei rektor Collegium Da Vinci Krzysztof Nowakowski sukces może przynieść mądry system edukacyjny. Przejdź do artykułu...

Projekt DGA we współpracy z HCP pozyskał grant w ramach pilotażowego projektu PARP "Scal UP"

2016-11-22

W dniu 21 listopada br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę podmiotów rekomendowanych do powierzenia grantu w ramach pilotażowego konkursu Scale UP na realizację programów akceleracyjnych dla startupów. Wśród 10 zakwalifikowanych projektów znalazło się wspólne przedsięwzięcie DGA S.A. i poznańskiej firmy H. Cegielski - Poznan S.A. pod nazwą "Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB".

więcej

"Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce" - lista rankingowa po procedurze odwoławczej

2016-11-16

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań kandydatów do udziału w projekcie: "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce" przedstawiamy zaktualizowaną listę kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej.

więcej

Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych w ramach Projektu "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce"

2016-10-28

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formularzy zgłoszeniowych, w ramach Projektu "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce". Przejdź do listy rankingowej....

Firmy w coraz trudniejszej sytuacji. Wielu z nich udaje się uniknąć upadłości dzięki odpowiednim działaniom naprawczym

2016-10-28

– Firmy popadają w kryzysy dlatego, że otoczenie się zmienia. Obserwujemy to chociażby przez liczbę upadłości czy obecnie poprzez liczbę postępowań restrukturyzacyjnych. Żeby się uzdrowić, musimy się zoptymalizować – mówi agencji informacyjnej Newseria Andrzej Głowacki, prezes spółki DGA, która zajmuje się m.in. doradztwem restrukturyzacyjnym – Z jednej strony musimy dostosować swoją wielkość, strukturę i formę działania do tego, co możemy mieć w oparciu o te zasoby, którymi dysponujemy. Z drugiej strony musimy wykorzystać otoczenie, czyli także aspekty prawne, np. nowe prawo restrukturyzacyjne. Czytaj wywiad...

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. zarządcą w postępowaniu sanacyjnym BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach

2016-10-27

W dniu 14 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach, wyznaczyć Sędziego - Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego, wyznaczyć Zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. oraz zezwolić Dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.
Kluczowe i aktualne informacje dotyczące przebiegu postępowania sanacyjnego BM KOBYLIN Sp. z o.o. są publikowane na stronie: www.sanacjafirm.pl/bmkobylin.

Wyniki I etapu oceny aplikcji w projekcie "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra"

2016-10-20

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny: ETAP I (ocena formalna) dotyczącej aplikacji złożonych w pierwszym naborze, tj. VII - IX.2016 r., w ramach Projektu "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych).

więcej

Termin ogłoszenia wyników naboru do projektu "WSPIERAMY SAMOZATRUDNIENIE W WIELKOPOLSCE"

2016-10-20

w związku z wpływem większej ilości zgłoszeń Kandydatów do udziału w Projekcie "Wspieramy Samozatrudnienie w Wielkopolsce" proces oceny formularzy zgłoszeniowych uległ wydłużeniu. Ogłoszenie wyników nastąpi 31.10.2016r. Zanonimizowane listy zamieszczone zostaną na stronie  www.dga.pl oraz wysłane każdemu z Kandydatów na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie Państwa poczty mailowe.

Rekrutacja do projektu "PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w wojewóztwie łódzkim"

2016-10-18

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie "PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim" serdecznie zapraszamy do zapoznania siię z dokumentacją rekrutacyjną.

więcej

 "Wspieramy Samozatrudnienie w Wielkopolsce" - zakończenie naboru wniosków

2016-10-03

z przyjemnością informujemy, iż zakończył się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu: "Wspieramy Samozatrudnienie w Wielkopolsce". Trwają prace nad oceną zgłoszeń, wszyscy Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach oceny, informacje zamieścimy również na naszej stronie internetowej. 

Umowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE  "I JA MOGĘ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ" na Dolnym Śląsku podpisana

2016-09-22

W dniu 22 września 2016 roku DGA S.A. podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie projektu pt. „JA TEŻ MOGĘ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”. Umowa będzie realizowana na terenie województwa dolnośląskiego.

więcej

Nowy projekt DGA "Restart Kariery - Program outplacementowy w województwie łódzkim" rusza w województwie łódzkim

2016-09-14

W dniu 04 sierpnia br. Instytucja Zarządzająca Łódzkim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 opublikowała wyniki oceny projektów złożonych w ramach poddziałania: 10.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement, Działania 10.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw. Projekt "Restart Kariery - Program outplacementowy w województwie łódzkim" złożony przez DGA S.A. znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

więcej

Rusza kolejny projekt DGA pt."PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim"

2016-09-15

Projekt „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” przygotowany przez DGA S.A. znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, która pełni rolę Lidera. DGA S.A. występuje w roli Partnera. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 15 września 2016 r.

więcej

DGA Centrum Sanacji Firm nadzorcą sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym HYGIENIKA Dystrybucja S.A.

2016-09-08

29 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, wydał Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego HYGIENIKA Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublińcu. Sąd tym samym Postanowieniem wyznaczył Sędziego – Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie Ewy Drzewieckiej. Do pełnienia funkcji Nadzorcy Sądowego wskazano spółka DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu. Wiecej na www.sanacjafirm.pl.

Rekrutacja na stanowisko Opiekuna Projektu

2016-09-02

DGA S.A. serdecznie zaprasza kandydatów do składania aplikacji na stanowisko Opiekuna Projektu. Szczegóły dotyczące oferowanego stanowiska oraz zakresu obowiązków znajdują się w ogłoszeniu.

więcej

Umowa pomiędzy WUP i DGA dotycząca działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych podpisana

2016-08-25

W dniu 11 sierpnia br. została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a spółką DGA S.A., której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych. Działania te obejmą łącznie 1000 osób.

Publikacja wyników DGA za I półrocze 2016

2016-08-24

W dniu dzisiejszym spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016. Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie relacji inwestorskich spółki. Więcej...

Pierwsze jaskółki sukcesu ustawy Prawo restrukturyzacyjne

2016-08-23

Polecamy lekturę najnowszego wpisu na blogu Andrzeja Głowackiego na www.InnPoland.pl, w którym można zapoznać się z refleksjami doradcy restrukturyzacyjnego na temat pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Więcej...

Rekrutacja do projektu "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce"

2016-08-12

Z przyjemnością informujemy, iż dostępne są dokumenty rekrutacyjne do projektu: "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce" zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i składania formularzy w biurze projektu.

Więcej...

Ruszył nabór innowacyjnych pomysłów na usługi opiekuńcze dla osób zależnych

2016-07-27

DGA S.A. jako realizator projektu "Inkubaot Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w naborze innowacyjnych pomysłów na usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Szczegóły znajdą Pańtwo w ogłoszeniu o naborze. Zapraszamy również na stronę projektu www.inkubatorwielkichjutra.pl.

DGA partnerem II edycji konferencji OPTYMALIZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

2016-07-21

"Wszystko, co możesz zrobić dla swojej firmy, aby zapewnić jej rozwój" - to hasło przewodnie konferencji organizowanej w dniu 27 września br. w Warszawie przez BDO. W gronie Prelegentów jest m.in. Andrzej Głowacki, Prezes DGA, który przedstawi wykład pt. "Prawo restrukturyzacyjne narzędziem naprawy firmy". Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Więcej...

Newsletter doradcy restrukturyzacyjnego

2016-07-04

Zapraszamy do lektury drugiego wydania newslettera doradcy restrukturyzacyjnego RESTART 02/2016. Więcej...

Projekt DGA "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce" uzyskał dofinansowanie

2016-07-04

Projekt "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkpolsce" znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania opublikowanej przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w dniu 30 czerwca br. z kwotą dotacji ponad 4,5 mln zł. Celem ogólnym projektu jest podniesienie szans 110 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia na wielkopolskim rynku pracy poprzez samozatrudnienie.

więcej

Wybrano skład Rady Nadzorczej DGA S.A. na nową kadencję

2016-07-01

W dniu 30 czerwca br. odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., które podjęło uchwałę powołującą skład Rady Nadzorczej DGA S.A.

więcej

Ruszył projekt "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra"

2016-06-30

W dniu 22 czerwca nastąpilo podpisanie umowy na realizację projektu "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (działanie 4.1 Konkurs na inkubację innowacji społecznych, Wiedza Edukacja Rozwój). Umowa została podpisana pomiędzy DGA S.A. a Ministerstwem Rozwoju. Wkrótce uruchomiona zostanie strona projektu pod adresem www.inkubatorwielkichjutra.pl. Więcej na temat projektu...

Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji

2016-06-29

Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji powstał w ramach drugiej edycji kampanii: „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”. Opracowali go specjaliści z bogatym doświadczeniem w obszarze restrukturyzacji, którzy dołączyli do grona ekspertów Rady Programowej kampanii. Wśród nich Andrzej Głowacki - Prezes DGA S.A.  oraz Przewodniczący RN DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

więcej

Nowy Dziekan Klubu Partnera UEP

2016-06-24

W dniu 22 czerwca br. wybrano nowe władze Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017. Stanowisko Dziekana objął Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA SA. Prodziekanami zostali: dr Paweł Chudziński - Prezes Zarządu Aquanet S.A., dr Szczepan Gawłowski - Prezes Zarządu firmy Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o., Szymon Trzebiatowski - Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Przewodnik dla firmy w kryzysie

2016-06-16

Nowość wśród pozycji prawnych księgarni C.H. Beck - "Postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych" powstała we współpracy dwóch Redaktorów, SSR Cezarego Zalewskiego oraz Andrzeja Głowackiego. Książka stanowi kompleksowe omówienie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, ale przede wszystkich – pokazuje szeroko rozbudowane przykłady, co stanowi o unikalności tej pozycji.

więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.

2016-05-30

Zarząd DGA S.A. opublikował w raporcie bieżącym nr 16/2016 ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca br. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Towarowej 35. Wszelkie niezbędne informacje oraz materiały są dostępne na stronie relacji inwestorskich DGA. Więcej... 

"Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze"

2016-04-20

Tak brzmiał tytuł prezentacji Anny Szymańskiej, Wiceprezes DGA S.A. podczas dzisiejszych Poznańskich Dni Przedsiębiorczości. Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z zaprezentowanymi slajdami, które reasumują kluczowe informacje w temacie dotacji na własną działalność. Pobierz plik prezentacji...

Poznań Biznes Partner na Poznańskich Dniach Przedsiębiorczości: zapraszamy na wykład oraz stoisko DGA!

2016-04-15

Poznań Biznes Partner to wydarzenie organizowane przez Miasto Poznań, kierowane do osób, które prowadzą firmę lub myślą o rozpoczęciu własnej działalności i szukają praktycznej wiedzy na temat możliwości rozwoju własnego biznesu, komunikacji z klientami czy zarządzania finansami. Zapraszamy na  prezentację oraz stoisko DGA w dniu 20 kwietnia.

więcej

Publikacja wyników DGA za 2015 rok

2016-03-21

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania sie z treścią skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego DGA S.A. za rok 2015, które znaleźć można na stronie relacji inwestorskich Spółki www.inwestor.dga.pl.

"Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm" – Warszawa, 02 marca – relacja z wydarzenia

2016-03-03

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych było organizatorem seminarium „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”, które odbyła się 2 marca 2016 roku w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A. w Warszawie. Partnerami Merytorycznymi spotkania byli: DGA, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz BDO.

więcej

Prawo restrukturyzacyjne w pigułce

2016-02-09

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej o nowym prawie restrukturyzacyjnym oraz o tym, jaka jest nowa jakość w odniesieniu do dotychczasowego prawa upadłościowego i naprawczego - DGA Centrum Sanacji Firm udostępniło kilkanaście krótkich nagrań z wykładami prezentującymi poszczególne aspekty tej tematyki. Serdecznie zapraszam do oglądania. Więcej...

Pierwsze wydanie newslettera restrukturyzacyjnego DGA Centrum Sanacji Firm

2016-01-11

Z ogromną przyjemnością informujemy, że właśnie ukazało się pierwsze wydanie newslettera restrukturyzacyjnego - RESTART 01/2016, który został przygotowany przez DGA Centrum Sanacji Firm SA.  Osoby, które nie są jego subskrybentami zapraszamy do lektury tutaj i oczywiście do rejestracji w bazie mailingowej!  Gorąco zachęcamy do lektury!

Umowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE  "I JA MOGĘ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ" na Dolnym Śląsku podpisana

2016-09-22

W dniu 22 września 2016 roku DGA S.A. podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie projektu pt. „JA TEŻ MOGĘ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”. Umowa będzie realizowana na terenie województwa dolnośląskiego.

więcej