Kontakt

Siedziba główna:

ul. Towarowa 37 (III piętro)

61-896 Poznań

 

 

 

 

 

Biuro w Warszawie:

Al. Jana Pawła II 12, VIII piętro

00-124 Warszawa

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Główna - Poznań:

tel. 61 859 59 00

faks: 61 859 59 01

Sekretariat Zarządu (Poznań):

tel. 61 643 51 00

email: dgasa@dga.pl

Biuro Relacji Inwestorskich i Marketingu:

tel. 61 64351 00

email: blazej.piechowiak@dga.pl

www.inwestor.dga.pl

 

Pełne dane spółki:

DGA Spółka Akcyjna
ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań
Tel.: 61 859 59 00, Faks: 61 859 59 01

O. W-wa: al. Jana Pawła II 12, 00 – 124 Warszawa

www.dga.pl , email: dgasa@dga.pl  

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000060682,

NIP: 781-10-10-013

Kapitał zakładowy: 9.042.232 PLN w pełni wpłacony