Kontakt

Siedziba główna:

ul. Towarowa 37 (III piętro)

61-896 Poznań

 

 

 

 

 

Biuro w Warszawie:
Uwaga: nowy adres biura w Warszawie od 1 października 2018r.

00-113 Warszawa, ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC
tel. 22 528 6656

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Główna - Poznań:

tel. 61 859 59 00

faks: 61 859 59 01

Sekretariat Zarządu (Poznań):

tel. 61 643 51 00

email: dgasa@dga.pl

Biuro Relacji Inwestorskich i Marketingu:

tel. 61 64351 00

email: blazej.piechowiak@dga.pl

www.inwestor.dga.pl

 

Pełne dane spółki:

DGA Spółka Akcyjna
ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań
Tel.: 61 859 59 00, Faks: 61 859 59 01

 

O. W-wa: 00-113 Warszawa, ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC, tel. 22 528 6656

 

www.dga.pl , email: dgasa@dga.pl  

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000060682,

NIP: 781-10-10-013

Kapitał zakładowy: 9.042.232 PLN w pełni wpłacony