POŚREDNIK PRACY - Września

DGA S.A. poszukuje Kandydatów na stanowisko:
POŚREDNIKA PRACY (aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych)
 
Opis stanowiska – główne zadania:
 
Prowadzenie aktywnego pośrednictwa pracy na terenie powiatu wrzesińskiego (Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrześni), skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym:
 • opracowanie dla osób bezrobotnych indywidualnej diagnozy i projektu działań aktywizacyjnych, ukierunkowanych na skuteczną aktywizację zawodową tych osób,
 • prowadzenie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych z osobami bezrobotnymi, przygotowujących ww. osoby do podjęcia trwałego zatrudnienia lub działalności gospodarczej,
 • pozyskiwanie i przedstawienia dedykowanych ofert pracy dla osób bezrobotnych, utrzymywanie bieżących kontaktów z pracodawcami,
 • organizacja i udział w Giełdach Pracy, których efektem będzie pozyskanie pracowników przez wybranych pracodawców,
 • doprowadzenie osób bezrobotnych do zatrudnienia (lub podjęcia działalności gospodarczej) - KLUCZOWE ZADANIE NA TYM STANOWISKU,
 • wspieranie osób bezrobotnych po podjęciu odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej (w szczególności poprzez monitorowanie ich sytuacji, w tym utrzymywanie kontaktu z pracodawcą) - KLUCZOWE ZADANIE NA TYM STANOWISKU,
 • bieżąca obsługa Ośrodka Aktywizacji Zawodowej we Wrześni oraz prowadzenie bieżącej sprawozdawczości.
 
Wymagania:
 
 • wykształcenie wyższe i co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia,
 • prawo jazdy kat. B i auto prywatne do dyspozycji,
 • biegła obsługa komputera,
 • umiejętność pracy z trudnym klientem,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu i orientacji na wyniki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja czasu pracy.
 
Wymagane dokumenty:
 
 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae.
 
Oferujemy:
 
 • ciekawą i samodzielną pracę,
 • udział w ambitnym projekcie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i premiowanie za efekty.
 
Termin składania dokumentów aplikacyjnych:
 
Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: katarzyna.urban@dga.pl
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV winny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawienia.
 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.