Partner doradcy restrukturyzacyjnego

SZUKASZ PRACY ?

MAMY DLA CIEBIE OFERTĘ!!!

Straciłeś pracę w okresie ostatnich 6 miesięcy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy?
A może jesteś przewidziany do zwolnienia lub zagrożony zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy?
Jeśli odpowiedź brzmi TAK zapraszamy

weź udział w Projekcie: „Restart Kariery - Program outplacementowy w województwie łódzkim”
realizowanym przez DGA S.A. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
i skorzystaj z profesjonalnego wsparcia ukierunkowanego na

ZNALEZIENIE NOWEGO ZATRUDNIENIA

OFERTA JEST BEZPŁATNA I OBEJMUJE:

● indywidualne poradnictwo zawodowe
● szkolenia zawodowe i interpersonalne
● wsparcie psychologiczne obejmujące między innymi zarządzanie stresem oraz symulację
rozmowy kwalifikacyjnej
● pośrednictwo pracy

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ ?

● Biuro Projektu w Łodzi, ul. Gdańska 90, piętro III
● Tel: 508 670 906


CZEKA NA CIEBIE ZESPÓŁ SPECJALISTÓW RYNKU PRACY !!!


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement.