Projekt DGA we współpracy z HCP pozyskał grant w ramach pilotażowego projektu PARP "Scal UP"

W dniu 21 listopada br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę podmiotów rekomendowanych do powierzenia grantu w ramach pilotażowego konkursu Scale UP na realizację programów akceleracyjnych dla startupów. Wśród 10 zakwalifikowanych projektów znalazło się wspólne przedsięwzięcie DGA S.A. i poznańskiej firmy H. Cegielski - Poznan S.A. pod nazwą "Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB".

Scale UP to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych przedsiębiorstw.
O dofinansowanie ubiegało się w tym konkursie 61 podmiotów, 10 najwyżej ocenionym przyznano wsparcie.

Projekt złożony przez DGA we współpracy z H. Cegielski – Poznań S.A. pt. „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB” opiewa na kwotę 5.505.750,00 zł i będzie realizowany na terenie całego kraju w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 r.

Jak czytamy w informacji prasowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, "Akcelerator zaproponował nieszablonową formę akceleracji z wykorzystaniem metody scrum, dostosowanej w indywidualny sposób do programu akceleracji. Ważną rolę w procesie odgrywa HCP, angażując swoje zasoby niepieniężne, co pozwoli akcelerowanych startupom na pracę w warunkach, w których rozwiązanie podlegać będzie potencjalnemu wdrożeniu."

PARP planuje zawrzeć pierwsze umowy z wybranymi akceleratorami w grudniu, co oznacza, że jeszcze w tym roku akceleratory będą mogły rozpocząć działania projektowe na rzecz startupów. Każdy z realizowanych programów akceleracyjnych obejmie wsparciem minimum 20 startupów.
Więcej informacji na temat projektu: