STARTUPY NA START

Rusza pierwszy nabór wniosków w ramach programu akceleracyjnego INDUSTRYLAB, którego koordynatorem jest DGA S.A. Na zgłoszenia innowacji przemysłowych, produktów i usług dla H.Cegielski-Poznań S.A. czekamy do 3.marca 2017 roku. Każdy z zakwalifikowanych do programu startupów otrzyma opiekę mentorską ze strony specjalistów z Cegielskiego, wsparcie merytoryczne oraz dofinansowanie w kwocie do 200.000 zł.

Projekt „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB” jest wdrażany w ramach pilotażowego programu ScaleUp. na realizację programów akceleracyjnych dla startupów. Warunkiem zgłoszenia swojej innowacji jest posiadanie statusu mikro- lub małego przedsiębiorstwa, działającego w formie spółki kapitałowej nie dłużej niż 5 lat, z siedzibą w Polsce, nie powiązanym z akceleratorem tj. DGA S.A. i partnerem, czyli H.Cegielski-Poznań S.A.

Poszukujemy startupów, które mają do zaproponowania innowacyjne rozwiązania i chcą rozwijać je w oparciu m.in. o udostępnioną infrastrukturę H.Cegielski-Poznań S.A. oraz wsparcie doświadczonych mentorów DGA i HCP. H.Cegielski-Poznań S.A. dysponuje unikalnym parkiem maszynowym, który może być wykorzystywany do testowania produktów rozwijanych przez startupy.

Innowacje zgłaszane w ramach projektu muszą mieć zastosowanie obszarach zdefiniowanych potrzeb, problemów lub łańcuchu dostaw HCP S.A. W sferze zainteresowań programu znajdują się takie branże, jak m.in.: energetyka, transport, szeroko pojęta inżynieria środowiskowa, przemysł wydobywczy oraz ciężki, elektromaszynowy i stoczniowy. Zgłaszane rozwiązania muszą wpisywać się w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zgłaszający swoją innowację startup może wybrać jedną z 20 dostępnych specjalizacji. Szczególnie priorytetowe branże dla H.Cegielski-Poznań S.A. to:

• BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA - Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska.
• ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
• SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów; minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku).
• INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

Udział mikro i małych przedsiębiorców w programie akceleracyjnym jest bezpłatny. Startup w ramach projektu otrzymuje:
• praktyczną wiedzę i umiejętności – uczestnicy wezmą udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących rozwoju biznesu, finansów, zdobywania inwestora
• wsparcie doradcze i mentorskie – doradcy i mentorzy będą wsparciem dla uczestników w procesie preakceleracji i akceleracji
• promocję i networking – możliwość wdrażania swojego rozwiązania w dużych przedsiębiorstwach, dostęp do partnerów i kontrahentów HCP S.A. oraz możliwość zaprezentowania się podczas Final Demoday przed inwestorami, przedstawicielami mediów, potencjalnymi klientami
• wsparcie w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu lub usługi i jego lub jej komercjalizacji do kwoty 200 000 zł

Akceleracja w ramach projektu INDUSTRYLAB to szansa na rozwój projektu jego wdrożenie w dużym przedsiębiorstwie i komercjalizację efektów.

Na zgłoszenia w ramach pierwszego naboru czekamy do 3 marca 2017 r.
Więcej informacji, a także formularz aplikacyjny znajduje się na stronie projektu: www.industrylab.pl.

Zapraszamy na start, do zobaczenia na mecie!

Projekt „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach pilotażowego konkursu Scale UP
(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Podddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).