DGA S.A. FINANSOWO WSPIERA RESTRUKTURYZOWANE PRZEDSIĘBIORTWO

    Zarząd DGA S.A. w ślad za raportem bieżącym nr 9 informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 r. zawarł umowę pożyczki pieniężnej z DGA Centrum Sanacji Firm S.A., która wykonuje czynności Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Spółki Mennica Metale – Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie.


    W dniu 10 stycznia 2017 r. Sąd Restrukturyzacyjny w Warszawie w oparciu o przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. otworzył postępowanie sanacyjne dla Spółki Mennica Metale – Szlachetne S.A. (dalej MMS) i ustanowił Zarządcą osobę prawną – DGA Centrum Sanacji Firm S.A. 


     Mennica – Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie jest średnim przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji wyrobów z metali szlachetnych. Do końca 2016 r. Spółka była znaczącym dostawcą pakietów katalityczno – wychwytujących, wykorzystywanych w procesie produkcji kwasu azotowego i kaprolaktamu przez Spółki Grupy Azoty S.A. Kompetencją MMS jest także odzyskiwanie (rafinacja) metali szlachetnych (m.in. złoto, platyna, pallad, rad, iryd, srebro) oraz produkcja wyrobów walcowanych i ciągnionych z metali szlachetnych, osprzętu dla przemysłu chemicznego, sprzętu laboratyjnego.


     Składając wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Spółka wykazała, że jest zagrożona niewypłacalnością, co było następstwem zakwestionowania przez organy skarbowe rozliczeń podatku od towarów i usługi VAT.


    W dniu 10 kwietnia 2017 r. Zarządca – DGA Centrum Sanacji Firm S.A. złożył na ręce Sędziego – Komisarza plan restrukturyzacyjny, w którym założono m.in. sprzedaż składników majątku zakładu produkcyjnego w Radzyminie. Rada Wierzycieli pozytywnie zaopiniowała plan restrukturyzacji.


    Pożyczka do kwoty 1,0 mln zł zdaniem Prezesa MMS Jana Korycińskiego, ratuje Spółkę przed koniecznością złożenia wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego i przed ogłoszeniem upadłości. Prezes J. Koryciński wierzy, że wkrótce zostanie wznowiona współpraca ze Spółkami Grupy Azoty S.A., a zakład w Radzyminie pozyska inwestora, który przywróci jego dawny blask.

     Andrzej Głowacki – Dyrektor Projektu z ramienia Zarządcy – DGA Centrum Sanacji Firm S.A. stwierdził, że sukces postępowania restrukturyzacyjnego, uratowanie miejsc pracy i maksymalne zaspokojenie wierzycieli, jest uzależnione od wsparcia ze strony Interesariuszy, w szczególności odbiorców usług MMS. Pożyczka ma umożliwić wyłącznie okresowe wsparcie Spółki.


    Pożyczka dla MMS jest pierwszą udzieloną przez DGA S.A. w postępowaniu naprawczym pod rządami ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Sporządziła
Małgorzata Górecka
DGA S.A.
Specjalista PR
malgorzata.gorecka@dga.pl
tel. 61 643 52 50


maile kontaktowe:

Dyrektor Projektu DGA CSF – Andrzej Głowacki andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl
Prezes Zarządu MMS – Jan Koryciński jan-witold_korycinski@mennica.com.pl

W załączeniu: