DGA ma się dobrze na tle branży

DGA jest jedną z najstarszych firm konsultingowych w Polsce i jedyną obecną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Choć przez kilka ostatnich lat kurs spółki nie powodował optymizmu wśród akcjonariuszy, przełom nastąpił w 2017 roku, kiedy to wyniki roczne ukształtowały się na poziomie blisko 8 mln zł, a osiągnięty zysk netto przekroczył 2,5 mln zł. Warto odnotować przy tym nadwyżkę kapitału obrotowego nad zobowiązaniami, co zdecydowanie wyróżnia DGA.

Jeśli chodzi o zadłużenie spółka DGA wypada bardzo korzystnie na tle branży, gdyż jak podaje portal www.wnp.pl, według informacji z Krajowego Rejestru Długów polskie firmy konsultingowe są coraz bardziej zadłużone i obecnie zalegają one ze spłatą blisko 330 mln zł. Dane historyczne wskazują, że zadłużenie to wzrosło prawie 3-krotnie przez ostatnie 4 lata. Wierzycielami firm konsultingowych są przede wszystkim firmy windykacyjne oraz fundusze sekurytyzacyjne, ale też dostawcy standardowych usług, np. telefonicznych, internetowych czy prądu.

Obecnie DGA zajmuje się przede wszystkim realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich, a także projektami doradczymi związanymi z restrukturyzacją przedsiębiorstw (więcej na www.sanacjafirm.pl), w których pełni rolę nie tylko doradcy, lecz również rolę inwestora.

Polecamy lekturę artykuły na portalu www.wnp.pl „Długi firm konsultingowych rosną w ekspresowym tempie”.