Rusza Akademia Menedżera Innowacji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło rozpoczęcie pierwszego w Polsce programu szkoleniowo - doradczego pn. "Akademia Meneżera Innowacji", skierowanego do firm, które są zainteresowane zwiększeniem swojej innowacyjności i konkurencyjności na rynku poprzez nabycie umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji.

Firmy zainteresowane udziałem w tym programie mogą zgłaszać się do PARP-u. Projekt AMI umożliwi kadrze zarządzającej zgłoszonych firm wdrożenie nowych jakości odpowiadających na zdiagnozowane wcześniej potrzeby. Mogą to być projekty związane zarządzaniem talentami, stymulowania współpracy nauki z biznesem czy też tworzeniem lub doskonaleniem produktów.

Program AMI realizowany będzie przez ok. 8 miesięcy, część szkoleniowa będzie realizowana w formule wykładów i warsztatów podczas 2-dniowych zjazdów weekendowych. Pierwszy taki zjazd zaplanowana na początek marca 2019r. Część doradcza będzie się odbywać w dużej mierze w samym przedsiębiorstwie.

Program Akademia Menedżera Innowacji jest współfinansowany z Programu Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Inteligentny Rozwój. 80 proc. dofinansowania może otrzymać przedsiębiorstwo małe i średnie, a 50 proc. firma duża.

Więcej informacji na stronie PARP: https://power.parp.gov.pl/akademia-menedzera-innowacji/akademia-menedzera-innowacji