Szczegóły programu akceleracyjnego IndustryLab II wybranego do realizacji przez PARP

Jak informowaliśmy wcześniej, Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II to projekt autorstwa DGA S.A., który został wybrany przez PARP do dofinansowania i będzie realizowany od początku przyszłego roku, czyli niebawem. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na temat akceleratora:

 • Nazwa akceleratora: "Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II"
 • Kwota projektu: 16 mln zł
 • Liczba starupów mogących skorzystać ze wsparcia: 50
 • Kwota dofinansowania przypadająca na 1 startup: gran w wysokości 200 tys. zł oraz kwota 50 tys. na doradztwo
 • Poszukiwane obszary działalności:
  - rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
  - zagadnienia horyzontalne w technologiach sensorowych: sensory pracujące w ekstremalnych warunkowych środowiskowych, sensory i sieci sensorowe do monitoringu stanu technicznego konstrukcji inż. i/lub przewidywania czasu ich bezpiecznej eksploatacji, sensory funkcjonalne i sieci sensorowe dla urządzeń technicznych
  - inteligetne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne
  - proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu - optymalizacja i poprawa konstrukcji i funkcjonalności podzespołów w środkach transportu, opracowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa dla środków transportu
  - innowacyjne elementy wyposażenia środków transportu 
  - wysoko-sprawne, nisko-emisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 
  - nowoczesne technologie pozyskiwania i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzania ich substytutów
   - biotechnologie i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska 
  - automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
 • Wsparcie poza-finansowe: firmy mogą liczyć na warte 50 tys. zł wielokierunkowe specjalistyczne doradztwo biznesowe, wsparcie mentorów biznesowych, ekspertów technologicznych, stałe wsparcie opiekunów startupów, dostęp do zaplecza technicznego i parku maszynowego u Odbiorców Technologii
 • Mentorzy: wieloletni praktycy i eksperci w branży startupów, finansowej, facylitatorzy, eksperci technologiczni w w/w obszarach
 • Firmy współpracujące (planowane jest włączenie do projektów kolejnych odbiorców technologii): 
  - HCP Poznań (http://www.hcp.eu/
  - Rosomak S.A. (http://www.rosomaksa.pl/)
  - Solaris S.A  (https://www.solarisbus.com/)
  - Fabryka pojazdów Szynowych FPS Poznań (http://fpspoznan.pl/)
 • Kluczowe obszary poszukiwań innowacji: BIOGOSPODARKA, SMARTCITY, PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY
 • Adres strony akceleratora: http://www.industrylab.pl/  (obecnie strona w budowie)
 • Start programu: nabór rozpocznie się pod koniec stycznia 2019 roku