Start drugiej edycji projektu Akcelerator Innowacji Przemysłowych IndustryLab II

 

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do Akceleratora Innowacji Przemysłowych IndustryLab II – programu realizowanego przez DGA S.A. w partnerstwie z czterema uznanymi w Polsce i na świecie przedsiębiorstwami: spółką H.Cegielski-Poznań S.A. (HCP S.A.), Solaris Bus & Coach S.A., Rosomak S.A oraz H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Projekt stanowi szansę dla startupów i innowatorów przemysłowych, aby wziąć udział w 6-miesięcznym programie akceleracyjnym, w ramach którego każdy z zakwalifikowanych podmiotów otrzyma opiekę mentorską, wsparcie merytoryczne oraz bezzwrotne dofinansowanie w kwocie do 200 000 zł. Na zgłoszenia czekamy do 11 marca 2019 roku.

 

 

Projekt „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSRTYLAB II” realizowany jest przez DGA S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.5 Programy akceleracyjne.

Warunkiem udziału w programie jest posiadanie statusu mikro- lub małego przedsiębiorstwa, działającego w formie spółki kapitałowej nie dłużej niż 5 lat, z siedzibą w Polsce, nie powiązanego z Akceleratorem tj. DGA S.A. i Partnerami programu.

W sferze zainteresowań Akceleratora znajdują się wszystkie projekty mogące przyczynić się do poprawy funkcjonowania oraz rozwoju naszych Partnerów, a w szczególności projekty z branż: Smart City, przemysłowy Internet rzeczy oraz biogospodarka. Zgłaszane rozwiązania muszą wpisywać się w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Udział mikro i małych przedsiębiorców w INDUSTRYLAB jest bezpłatny. Startup w ramach indywidualnego programu akceleracji otrzyma:

  • praktyczną wiedzę i umiejętności – uczestnicy wezmą udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących rozwoju biznesu, finansów, zdobywania inwestora;
  • wsparcie doradcze i mentorskie – doradcy i mentorzy będą wsparciem dla uczestników w procesie preakceleracji, akceleracji i postakceleracji;
  • promocję i networking – możliwość wdrażania swojego rozwiązania w dużych przedsiębiorstwach (HCP S.A, Solaris Bus & Coach S.A., Rosomak S.A oraz H. Cegielski – FPS Sp. z o.o.);
  • dostęp do infrastruktury Partnerów (Park maszynowy);
  • możliwość zaprezentowania się podczas Demoday przed inwestorami, przedstawicielami mediów oraz potencjalnymi klientami;
  • bezzwrotne wsparcie w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu lub usługi i jego lub jej komercjalizacji do kwoty 200 000 zł.


Nabór wniosków prowadzony jest poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się stronie internetowej Programu:

http://www.industrylab.pl/nabor

Na zgłoszenia do pierwszej rundy akceleracji czekamy do dnia 11 marca 2019 r.


Akceleracja w ramach projektu INDUSTRYLAB II jest szansą na rozwój projektu jego wdrożenie w dużym przedsiębiorstwie i komercjalizację jego efektów.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.industrylab.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o skorzystanie z formularza znajdującego się na stronie internetowej lub kontakt bezpośredni:
e-mail: biuro@industrylab.pl  
Tel.: 505 820 079
Tel.: 501 647 303


Zapraszamy do udziału!

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020.