Za nami konferencja podsumowująca projekt Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra

Za nami konferencja podsumowująca dwie edycje pracy w ramach projektu Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra. W konferencji udział wzięła liczna reprezentacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z Panią Wiceminister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak na czele. Ponad stu gości konferencji mogło zapoznać się z innowacjami, które powstały w naszym Inkubatorze.

Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu i doradczemu udało nam się wypracować 47 wyjątkowych rozwiązań - usług, prototypów produktów, modeli współpracy. Podczas konferencji szerzej omówiliśmy 14 z nich, w naszej ocenie najbardziej innowacyjnych i największym potencjale według nas. Mamy nadzieję, że rozmowy przeprowadzone w drugiej części konferencji dotyczące upowszechniania innowacji w środowiskach biznesowych, przyniosą wymierne korzyści. Pozwoli to, zapełnić choć w części luki, jaka istnieje w dotychczas stosowanych metodach organizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych lub osób starszych w wymiarze aktywizacyjnym i społecznym.

Inkubator DGA będzie kontynuował wsparcie powstałych pomysłów, oraz szukał nowych rozwiązań do inkubacji Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej na temat konferencji można przeczytać na stronach Ministertwa Inwestycji i Rozwoju:

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/innowatorzy-spoleczni-wielcy-jutra/

 

Więcej na temat innowacji: